csenfrdeit

Každá akreditovaná osoba na akreditačním formuláři podepíše toto prohlášení:

Prohlašuji, že:
- není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění,
- není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa,
- netrpěl jsem v posledních třech týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů,
Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních.
Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

Pokud se akreditovaná osoba chce pohybovat i v jiném sektoru než je Sektor A, tedy depo a prostor pro mechaniky, je povinná nosit vestu PRESS, dále pásku na ruku, kterou obdrží v tiskovém středisku a samozřejmě roušku. Při vstupu do tiskového střediska je akreditovaná osoba povinna si nasadit roušku.