Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Český motokros - Sportovní řád Jednotlivci N032

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY - FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS

PŘÍLOHA N 032

MISTROVSTVÍ V MOTOKROSOVÝCH ZÁVODECH JEDNOTLIVCŮ

VERZE 2013

 

{tab=N 032.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ }

Není-li uvedeno v této příloze, platí znění Přílohy N 031 a Přílohy N 047 (Normy pro motokrosové okruhy).

Tato příloha postihuje organizaci motokrosových podniků/seriálů sólo s výjimkou motoskijöringu (Příloha N 049), sajdkárkrosu a čtyřkolek (Příloha N 033).

{tab=N 032. 2 VYHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍHO/NÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČR}

Svaz motokrosu AČR organizuje každoročně mezinárodní/národní mistrovství České republiky. SM AČR každý rok v Ročence FMS AČR oznámí, které seriály a podniky vypisuje.

Podniky/seriály jsou organizovány v souladu s pravidly Všeobecného sportovního řádu FMS AČR, čl. N 030.

Do celkového pořadí všech vypsaných seriálů se započítávají všechny výsledky, pokud nebude v soutěžním systému pro daný rok stanoveno jinak. V takovém případě musí být tato skutečnost zveřejněna do 1.3. daného roku na www.autoklub.cz

{tab=N 032.3 VĚKOVÉ VYMEZENÍ TŘÍD}

Pro určení dolní hranice věku jezdce je rozhodující den narození. Pro určení horní hranice věku jezdce je rozhodující rok narození, v němž jezdec dosáhne požadovaného věku.

Věková hranice v závislosti na jednotlivých kubaturách

50 ccm 5 – 9 let

65 ccm 7 – 13 let

80 ccm 11 – 15 let čtyřtakt 150 ccm 12 - 15 let

125 ccm junior 13 – 19 let čtyřtakt 175 –250 ccm 14 – 21 let

125 ccm od 13 ti let čtyřtakt 175 – 250 ccm od 14 let

250 ccm od 15 ti let čtyřtakt 290 – 450 ccm od 15 let

500 ccm od 16 ti let dvoutakt 350 – 500ccm od 16 let

čtyřtakt 475 – 650 ccm od 16 let

Veterán od 40 ti let

Ženy 14 let / 80ccm/125ccm/čtyřtakt 175-250ccm

{tab=N 032.4 NOMINACE – POVOLENÁ ÚČAST}

Nominace pro mezinárodní/národní mistrovství ČR bude každý rok zveřejněna VV Svazu motokrosu AČR nejpozději do 15. března daného roku.

V případě, že je daná disciplína v rámci organizace soustředěna celostátně do jedné SMS, dodá sekretariátu nominace ve stejném termínu příslušné středisko.

Trojmístná startovní čísla budou přidělena pouze v případě, že je již naplněna dvoumístná číselná řada.

{tab=N 032.5 PŘIHLÁŠKY NA PODNIK}

Počet přihlášek není omezen a přihlášky budou potvrzeny jezdcům, kteří se na podnik přihlásili v souladu s platným zněním řádů. Uzávěrka přihlášek musí být uvedena ve Zvláštních ustanoveních. Pořadatel může v případě, když nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek, přihlášku odmítnout, a to doporučeným dopisem. V tomto dopise uvede důvod odmítnutí.

{tab=N 032.6 STARTOVNÍ POLE}

Finálových jízd mistrovského podniku se může zúčastnit maximálně 40 jezdců v závodě sólo. Jezdci budou vybráni podle umístění v kvalifikačním (kvalifikačních) tréninku (trénincích).

{tab=N 032.7 MOTOCYKLY A TŘÍDY}

{slide=N 032.7.1 Motocykly}

Závody jsou přípustné pro motocykly, jak je definováno v Příloze 01 Technická pravidla pro motokros.

{slide=N 032.7.2 Třídy - kubatury}

Uznávané třídy pro Mezinárodní/národní mistrovství ČR v motokrosu jsou následující :

a) mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 50 ccm pro dvoutaktní motocykly do 50 ccm, automat (bez mechanického řazení), zadní kolo max. 10 palců, přední kolo max. 12 palců

b) mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 65 ccm pro dvoutaktní motocykly od 50 do 65ccm, zadní kola max 12palců, přední kola max. 14 palců

c) mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 80 ccm pro 2 dobé motory od 66 do 85ccm, 4 dobé od 75 do 150 ccm

d) mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 125 ccm junior pro 2 dobé motory od 100 ccm do 200 ccm a pro 4 dobé motory od 175ccm do 250ccm

e) mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 125 ccm junior 2T pro 2 dobé motory od 100 ccm do 125 ccm

f) mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 125 ccm pro 2 dobé motory od 100 ccm do 200 ccm a pro 4 dobé motory od 175 ccm do 250 ccm

g) mistrovství motocyklů kat. I., skupina A1, třída 250 ccm pro 2 dobé motory od 175 ccm do 250 ccm a pro 4 dobé motory od 290 ccm do 450 ccm pro

h) mistrovství motocyklů kat. I., skupina A1, třída 500 ccm pro 2 dobé motory od 290 ccm do 500 ccm a pro 4 dobé motory od 475 ccm do 650 ccm

i) mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída VETERÁN pro 2 dobé motory od 125 ccm do 500 ccm a pro 4 dobé motory od 175 do 650 ccm

Pozn: Je-li pořádán podnik ve třídě OPEN, bude každý rok v rámci soutěžního systému upřesněno, které třídy zahrnuje, a bude to zveřejněno v Ročence FMS AČR na danou sezónu.

{/slides}

{tab=N 032.8 ZÁVODIŠTĚ, INSPEKCE}

Viz Normy pro motokrosové okruhy.

{tab=N 032.9 ZASEDÁNÍ POŘADATELŮ A JURY}

Zasedání pořadatelů a jury se budou konat podle potřeby po inspekci okruhu. Tohoto setkání se musí zúčastnit tyto osoby: předseda jury, ředitel závodu. Zároveň se také mohou zúčastnit přítomný zástupce VV SM FMS AČR, sekretář FMS AČR pro motokros, tajemník podniku, vedoucí časoměřič, zástupce tisku. Dále činovníci zodpovědní za technickou kontrolu, parkoviště jezdců, traťové komisaře, lékařskou službu, zástupce průmyslu, zástupce jezdců, zástupce ochrany životního prostředí, atd.. Není-li přítomen vedoucí lékař, musí být pořadatel připraven prodiskutovat zdravotní zajištění a evakuační plán podniku.

{tab=N 032.10 TRÉNINKY}

Pro tréninky je jezdcům dovoleno používat pouze motocykly převzaté při technické kontrole.

Každý jezdec musí předvést k technické kontrole jeden motocykl pod svým jménem a svým číslem.

Pokud se týká druhého motocyklu, potom jsou dvě možnosti:

1. Jezdec může dát druhý motocykl k technické kontrole a to pod svým jménem a číslem.

2. Team může dát druhý motocykl k technické kontrole, a to s možností, že tento může být použit několika jezdci. V tomto případě musí team, který předvádí motocykl, určit technickému komisaři v okamžiku kontroly jména a čísla jezdců, kteří mají právo použít tento motocykl za splnění podmínek stejného výrobce a typu motocyklu určeného jezdce.

Hromadné starty a zkoušky startu jsou zakázané.

Při všech trénincích mistrovských podniků musí být povinně měřeny časy všem jezdcům, včetně zobrazení času na obrazovku. To se týká i volných/seznamovacích tréninků.

{slide=N 32.10.1 Volné tréninky}

Mezinárodní/národní mistrovství ČR v motokrosu pro třídu 125 ccm- MX2 + OPEN:

Musí být uspořádán jeden oddělený trénink pro každou třídu. Tento trénink není povinný.

Mezinárodní/národní mistrovství ČR v motokrosu pro třídu 125 ccm junior, 80 ccm, 65ccm, 50 ccm:

Musí být uspořádány dva oddělené tréninky pro každou třídu. Tyto tréninky nejsou povinné.

{slide=N 032.10.2 Kvalifikační tréninky}

Kvalifikační trénink je pro jezdce povinný. Musí být uspořádán jeden oddělený trénink pro každou třídu. Kvalifikační tréninky rozhodnou o účasti či neúčasti náhradních jezdců. Časy jezdců, kteří ukončí svoje kolo do 5 minut po ukončení tréninku, musí být vzaty do úvahy. V případě nerozhodnosti nejlepších časů jezdců bude vzat do úvahy jejich druhý nejlepší čas. V případě mimořádné události (povětrnostní podmínky, selhání časomíry aj.) je možno kvalifikaci uskutečnit formou kvalifikačního závodu.

Časy všech tréninků jsou uvedeny v příloze Zvláštních ustanovení – časovém rozvrhu.

Při účasti nad 50 jezdců ve třídách 125 ccm, OPEN, 125 ccm junior, 80 ccm, 65 cm a 50 ccm proběhne rozdělení do skupin následovně:

Jezdci budou rozděleni do tréninkových skupin “A” a “B”, podle jejich umístění v mistrovství (téže třídy) loňského roku následujícím způsobem:

Nejlepší přítomný jezdec se zúčastní ve skupině “A”, druhý nejlepší jezdec ve skupině B” , třetí nejlepší ve skupině “A” atd.

Toto rozdělení bude platit pro první závod sezóny. Od druhého závodu bude provedeno nasazení dle průběžného pořadí po prvním respektive po všech dalších závodech.

O rozdělení jezdců, kteří se v téže třídě v loňském roce neumístili, resp. doposud nebodovali v průběžném pořadí, rozhodne los.

Změna skupin je zakázána.

Pokud by byl lichý počet jezdců k rozdělení, potom skupina “A”, bude sestávat z počtu o jednoho jezdce vyššího než skupina “B”.

Předseda jury a ředitel závodu provede losování do skupin “A” a “B” po technické přejímce před prvním zasedání jury.

{slide=N 032.10.3 Výběr jezdců}

Mezinárodní/národní mistrovství ČR v motokrosu pro třídu 50 ccm, 65 ccm, 80ccm, 125ccm Junior, 125 ccm a OPEN:

Výběr 40 jezdců sólo se uskuteční po kvalifikačním tréninku a pro případnou účast v závodě budou jmenováni pouze 2 "náhradníci".

Jsou tyto dvě možnosti:

A.

V případě do 50 jezdců se kvalifikuje 40 jezdců sólo nejrychlejších z kvalifikačních tréninků.

Náhradní jezdci:

První náhradní jezdec bude ten jezdec, který se umístil jako 41., druhý náhradní jezdec bude ten, který se umístil jako 42.

B.

V případě, že je více jezdců než 50, se kvalifikuje 20 nejrychlejších jezdců z každé skupiny kvalifikačních tréninků. Jezdec na "pole position-postavení na startu" bude nejrychlejší jezdec z kvalifikačních tréninků nezávisle na tom, je-li ze skupiny "A" nebo "B".

Náhradní jezdci:

První náhradní jezdec bude ten jezdec, který se umístil jako 21. ve skupině "A", druhý náhradní jezdec ten, který se umístil jako 21. ve skupině "B".

Konečné rozhodnutí, týkající se nahrazení jednoho nebo více jezdců se uskuteční 10 minut před startem každé jízdy. Náhradní jezdec, který nebyl připuštěn ke startu v prvé jízdě, může být v případě potřeby připuštěn ke startu v druhé jízdě. Na druhé straně náhradník, který se zúčastnil v první jízdě, nebude připuštěn do druhé jízdy, jestliže všichni kvalifikovaní jezdci jsou v čekací zóně pro start.

{slide=N 032.10.4 Volná zkouška startu}

Bude uspořádána volná zkouška startu v čase dle časového harmonogramu.

{slide=N 032.10.5 Výsledky kvalifikačních tréninků}

Všechny výsledky kvalifikačních tréninků musí být schváleny na zasedání jury.

{/slides}

{tab=N 032.11 START}

N 032.11.1 Postup pro určení postavení na startu:

1. Pořadí jezdců na start je určeno výsledky kvalifikačního/kvalifikačních tréninku/ tréninků

2. V případě počtu jezdců do 40 se jezdci budou řadit u startovacího zařízení jeden po druhém, počínaje nejrychlejším jezdcem, následuje druhý nejrychlejší atd. Jezdci, kteří se nezúčastní kvalifikačního tréninku se budou řadit za jezdce z tohoto tréninku podle startovních čísel, a to vzestupně.

3. V případě počtu jezdců do 50 se jezdci budou řadit u startovacího zařízení jeden po druhém, počínaje nejrychlejším jezdcem, následuje druhý nejrychlejší atd.

4. V případě startu více než 50 jezdců v kvalifikaci bude jako první u startovacího zařízení umístěn nejrychlejší jezdec bez ohledu na to, zda je ze skupiny A neb B, potom bude následovat nejrychlejší jezdec z druhé skupiny jezdců, druhý nejrychlejší ze skupiny vedoucího jezdce, druhý nejrychlejší ze druhé skupiny, střídavě se pokračuje.

5. V případě, že budou startovat náhradní jezdci, jejichž motocykly byly odevzdány včas do čekacího prostoru, opouští tento prostor a řadí se ke startovacímu zařízení za kvalifikované jezdce, kteří řádně odevzdali motocykly do čekacího prostoru.

6. U závodů sólo není dovolena druhá řada na startu. Na startovní čáře se vyžaduje pro mezinárodní mistrovství 40 míst.

7. Od okamžiku, kdy jezdec zaujal své místo u startovacího zařízení, nesmí je již měnit, vrátit se do čekacího prostoru nebo dostat pomoc před startem.

8. Pokud má jezdec mechanické problémy u startovacího zařízení, musí čekat na pomoc, dokud startovací zařízení nespadne. Pokud startovací zařízení spadlo, může obdržet pomoc svého mechanika pouze v tomto místě. Postih za porušení tohoto pravidla je vyloučení ze závodu.

9. Hromadný start bude proveden s motory v chodu.

10. Startér drží zelenou vlajku a od této chvíle jsou jezdci povinní dodržovat jeho pokyny do té doby, než jsou všichni jezdci seřazeni u startovacího zařízení. Jakmile jsou všichni jezdci za startovacím zařízením, startér zvedne tabulku "15” a ukazuje jí plných 15 sek.. Po uplynutí 15 sek. ukáže tabulku s označením "5" a startovací zařízení spadne mezi 5 až 10 sek. poté, co byla ukázána tabulka "5".

11. Příkaz ke spuštění startovacího zařízení dává člen jury.

12. Prostor před startovacím zařízením má být omezen a má být připraven takovým způsobem, aby zajišťoval stejné podmínky pro všechny jezdce. Nikomu, kromě činovníků a akreditovaných fotografů / médií, nebude povolen vstup do tohoto prostoru a žádná úprava terénu není povolena.

13. Do prostoru za startovacím zařízením mají přístup pouze jezdci, činovníci a akreditovaní fotografové. Jezdcům je dovoleno upravovat tento prostor za předpokladu, že nepoužijí žádných nástrojů nebo cizí pomoci v době 10 minut před startem. Je zakázáno jakkoliv polévat startovací místo.

{tab=N 032.12 VOLBA STROJE}

Dovoleny jsou nejvýše dva stroje, které musí projít technickou přejímkou. Jezdci mají možnost stroj mezi jízdami vyměnit. Konečná volba musí být provedena 10 min. před startem každé jízdy.

{tab=N 032.13 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - ROZDÍLENÍ CEN}

První tři jezdci z každé jízdy mezinárodního mistrovství se musí zúčastnit vyhlášení výsledků a rozdílení cen po každé jízdě. Jezdci, kterých se to týká, musí být při vyhlašování výsledků až do konce. Jakékoliv porušení bude potrestáno jury.

{tab=N 032.14 TISKOVÁ KONFERENCE}

Vítěz každého závodu, celkový vítěz a ostatní jezdci pozvaní pořadatelem se musí zúčastnit krátké tiskové konference, která se koná bezprostředně po vyhlášení vítězů.

{tab=N 032.15 ALTERNATIVNÍ SYSTÉM ZÁVODU - SUPERFINÁLE}

 

{slide=N032.15.1 VARIANTA A}

 Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu MX1 a MX2 může použít systém jedné dílčí finálové rozjížďky (finále A), finále B a společného superfinále tříd MX1 a MX2.

 

Program závodu pro třídu MX1 nebo MX2 zahrnuje volný trénink a kvalifikační trénink následovaný zkouškou startu. Z kvalifikačního tréninku postupuje 40 nejrychlejších jezdců + 2 náhradníci do první finálové rozjížďky (oddělená pro dílčí třídu).

 

První finálová rozjížďka (finále A) se pro každou třídu jede zvlášť. Nástup jezdců na start se řídí odstavcem N032.11.1. Body budou uděleny jezdcům v jízdě takto:

1. místo 40 bodů

2. místo 39 bodů

 3. místo 38 bodů

 4. místo 37 bodů

 5. místo 36 bodů

 …

 39. místo 2 body

 40. místo 1 bod

 

Prvních 18 jezdců každé třídy postupuje přímo do superfinále. Zbylých 20 jezdců +1 náhradník v dílčí třídě postupuje do společného finále B.

 

Jezdci nastupují do finále B v pořadí, ve kterém dokončili první finálovou rozjížďku a střídají se jezdci tříd MX1 a MX2. Jako první nastupuje jezdec třídy, jež měla kratší čas první finálové jízdy (finále A).

 

Pořadí nástupu náhradníků do finále B je dáno příslušností jezdce, který se nedostavil ke startu. Pokud chybí jezdec třídy MX2, nastupuje náhradník MX2. Pokud však například chybí dva jezdci MX2, nastupují oba náhradníci (1 jezdec MX1 a 1 jezdec MX2).

 

Ze společného finále B postupují vždy dva nejrychlejší jezdci dílčí třídy (2 nejrychlejší jezdci MX1 a 2 nejrychlejší jezdci MX2) do superfinále. Body budou uděleny jezdcům v jízdě takto:

 

1. místo postup do superfinále

2. místo postup do superfinále

3. místo 20 bodů

4. místo 19 bodů

5. místo 18 bodů

19. místo 4 body

20. místo 3 body

 

Do superfinále nastupují přímo postupující jezdci z prvních jízd dílčích tříd (18 z MX1 a 18 z MX2) a dva postupující jezdci v každé třídě z finále B.

 

Pořadí na startu je dáno umístěním jezdce v první finálové rozjížďce/finále B, přičemž se jezdci kategorií MX1 a MX2 střídají. Jako první nastupuje jezdec třídy, jež měla kratší čas první finálové jízdy (finále A).

 

Startují v něm společně jezdci tříd MX1 a MX2, kteří jsou ale bodově hodnoceni odděleně. Body budou uděleny jezdcům dané třídy v jízdě takto: 

1. místo 40 bodů

2. místo 39 bodů

3. místo 38 bodů

4. místo 37 bodů

5. místo 36 bodů

19. místo 22 bodů

20. místo 21 bodů

 

Ve zvláštním ustanovení k závodu může být uveden další systém hodnocení, např. finanční odměna za celkové umístění v superfinále bez ohledu na třídu, ve které jezdec startuje.

 

{slide=N032.15.2 VARIANTA B}

 

V případě, že ve třídě MX1 ani v MX2 není přítomno více než 30 jezdců, bude použita varianta B. Ustanovení, která nejsou v této variantě explicitně uvedeny, platí pro obě varianty.

 

První jízdy se pro dílčí třídu konají odděleně (tj. v počtu maximálně 30 jezdců/třída). Body budou uděleny jezdcům v jízdě takto: 

1. místo 40 bodů

2. místo 39 bodů

3. místo 38 bodů

4. místo 37 bodů

5. místo 36 bodů

29. místo 12 bodů

30. místo 11 bodů

 

Prvních 13 jezdců každé třídy postupuje přímo do superfinále. Zbylých nejvýše 17 jezdců v dílčí třídě postupuje do společného finále B.

 

Ze společného finále B postupují vždy dva nejrychlejší jezdci dílčí třídy (2 nejrychlejší jezdci MX1 a 2 nejrychlejší jezdci MX2) do superfinále. Body budou uděleny jezdcům v jízdě takto:

1. místo postup do superfinále

2. místo postup do superfinále

3. místo 25 bodů

4. místo 24 bodů

5. místo 23 bodů

16. místo 12 bodů

17. místo 11 bodů

 

Do superfinále nastupují přímo postupující jezdci z prvních jízd dílčích tříd a dva postupující jezdci z finále B (15 jezdců pro každou třídu). Startují v něm společně jezdci tříd MX1 a MX2, kteří jsou ale bodově hodnoceni odděleně. Body budou uděleny jezdcům v jízdě takto:

1. místo 40 bodů

2. místo 39 bodů

3. místo 38 bodů

4. místo 37 bodů

5. místo 36 bodů

14. místo 27 bodů

15. místo 26 bodů

 

Ve zvláštním ustanovení k závodu může být uveden další systém hodnocení, např. finanční odměna za celkové umístění v superfinále bez ohledu na třídu, ve které jezdec startuje.

{/slides} 

{/tabs}