csenfrdeit

Základní informace k akreditaci na MM ČR motokrosu seniorů

1. Uzávěrka akreditací je ve středu před závodem. Pozdější akreditace nebudou akceptovány.

2. Akreditace přímo na závodě není možná.

3. Akreditovaná osoba bude uvedena na Press listu u vstupu do Depa a na základě prokázání totožnosti bude vpuštěna do areálu. Žádný jiný vstup nebude vybaven tímto listem a bude určen jen pro diváky.

4. Po vstupu do areálu se neprodleně dostavte na tiskové středisko, kde budete vybaven/a páskou na ruku, vestou a dalšími informacemi.

5. Vstup do tiskového střediska je možný pouze s rouškou.

6. Tisková střediska budou pro letošní sezonu sloužit pouze pro předání vest a dalšího a pro jejich opětovné vrácení. Není možné se v těchto prostorách zdržovat.

7. Při pohybu v jiných sektorech než je Sektor A, tedy depo a prostor pro mechaniky, je povinná akreditovaná osoba nosit vestu PRESS, dále pásku na ruku a samozřejmě roušku.