Základní informace k akreditaci na MM ČR motokrosu seniorů

1. Uzávěrka akreditací je ve středu před závodem. Pozdější akreditace nebudou akceptovány. Potvrzení akreditace obdržíte emailem nejpozději v pátek před závodem.

2. Akreditace přímo na závodě není možná.

3. Akreditovaná osoba bude uvedena na Press listu u vstupu do areálu. Na základě prokázání totožnosti bude vpuštěna do areálu. 

4. Po vstupu do areálu se neprodleně dostavte na tiskové středisko, kde budete vybaven/a páskou na ruku, vestou a dalšími informacemi.

5. Při pohybu v jiných prostorech než je prostor pro diváky a depo, je povinná akreditovaná osoba nosit vestu PRESS a pásku na ruku.